WZÓR UMOWY ADOPCYJNEJ

Kocie pogawędki

Moderatorzy: Estraven, Moderatorzy

Post » Wto lis 06, 2007 22:09 WZÓR UMOWY ADOPCYJNEJ

W zwiazku ze zgloszonym zapotrzebowaniem na Wzór Umowy Adopcyjnej, tworze nowy watek z umowa, ktora otrzymalam od saski. Jezeli macie jeszcze jakies inne wzory to prosze wrzuccie je do tego watku, bo moga sie przydac innym.
Ten watek znajduje w Kocim ABC
CZĘŚĆ II
INFORMACJE SZCZEGÓLNE
Kot w naszym domu
pkt. 4 ADOPCJA KOTA
podpkt.e
----------------------------------------------


UMOWA ADOPCYJNAZawarta w dniu ______________

Wydający_______________________________________________________________________

będąca opiekunem prawnym zwierzęcia ______________________________________________

przekazuje je do adopcji Pani(Panu):

Nazwisko i imię __________________________________________________________________

Adres _________________________________________________________________________

Tel, e-mail _______________________________________________________________________


§ 1

Osoba adoptująca jest zobowiązana do opieki i zapewnienia godnych warunków życia zwierzęciu adoptowanemu zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt i innymi przepisami prawa, a w szczególności do właściwego dla gatunku karmienia, pielęgnacji, zapewnienia stałej opieki lekarskiej oraz dokonywania okresowych szczepień ochronnych.
Niedozwolone jest swobodne wypuszczanie zwierzęcia na tereny otwarte bez dozoru.

§ 2

Przekazane zwierzę jest zdrowe, zadbane, przyzwyczajone do karmy suchej i jedzenia domowego.

§ 3

Przekazane zwierzę było odpchlone, otrzymało też pierwszą dawkę środka odrobaczającego w dn..............................
Zalecane jest powtórzenie odrobaczania po upływie 2 tygodni od pierwszego podania ww. środka.

§ 4

Wydający zastrzega sobie prawo kontroli warunków bytowych i stanu zdrowia przekazanego do adopcji zwierzęcia w dowolnym czasie po przekazaniu zwierzęcia w miejscu zamieszkania osoby adoptującej.

§ 5

1. Od momentu przekazania zwierzęcia jego opiekunem prawnym staje się osoba adoptująca.
2. Osoba adoptująca może w każdej chwili zwrócić zwierzę osobie wydającej.
3. Osoba adoptująca zobowiązuje się powiadomić osobę wydającą przed zamiarem przekazania /oddania zwierzęcia osobom trzecim.

§6

Wszelkie koszty związane z opieką nad zwierzęciem adoptowanym, a w szczególności koszty badań i szczepień lekarskich, zakupu karmy i przedmiotów osobistych zwierzęcia ponosi od momentu przekazania osoba adoptująca zwierzę.

§7

Adoptujący zobowiązuje się do sterylizacji zwierzęcia po osiągnięciu przez nie wieku pozwalającego na przeprowadzenie takiego zabiegu. Sterylizacja jest jedyną skuteczną metodą zapobiegania bezdomności zwierząt.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydający : Adoptujący :
Ostatnio edytowano Śro lis 07, 2007 0:54 przez Anja, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek
Pirackie Trio [']:
Brucek 20.10.2001-09.04.2015 / Hrupka 20.10.2001-23.07.2016 / Rysio 20.05.2002-23.06.2018
oraz Wiórka 20.04.2016-26.11.2018

PiNeski: Pirat Lotka i Neska

Anja

Avatar użytkownika
 
Posty: 25601
Od: Śro lis 06, 2002 9:01
Lokalizacja: Warszawa Dolny MoKOTów

Post » Wto lis 06, 2007 22:33

Mysle, ze Ryśka nie bedzie miala nic przeciwko :)

Dane adoptowanego kota:
Imię........
Płeć....
Wiek.....
Znaki szczególne....

Dane osoby adoptującej kota:
Imię i nazwisko....
Adres.....
Tel....
E-mail.....

USTALENIA UMOWY:

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia i zabrania go z powrotem w razie niedotrzymania warunków niniejszej umowy.

Adoptujący kota zobowiązuje się:

1) Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymanie w
granicach swojej posiadłości, nie wypuszczając swobodnie na tereny otwarte bez dozoru i zabezpieczenia.
2) Zapewnić zwierzęciu staranną opiekę weterynaryjną, a szczególnie
szczepienia ochronne.
3) Powiadomić Stowarzyszenie w razie zaginięcia lub w razie śmierci
powierzonego zwierzęcia.
4) W razie gdyby zwierzę nie spełniło oczekiwań adoptującego, zwróci on
je Stowarzyszeniu (nie przekaże go osobom trzecim, nie porzuci, nie odda do schroniska).

Adoptujący jest świadomy konieczności wysterylizowania zwierzęcia:
sterylizacja jest jedyną skuteczną metodą zapobiegania bezdomności zwierząt.
Adoptujący został poinformowany
o stanie zdrowia zwierzęcia i jest świadomy możliwości wystąpienia objawów chorób związanych z przebywaniem w grupie (np. chorób skórnych, kociego kataru i itp.).

Informacje o stanie zdrowia kota
...............................................

Informacje na temat opieki nad kotem
.......................................................

Informacje dodatkowe
............................................

Podpisy

aassiiaa

Avatar użytkownika
 
Posty: 8282
Od: Pt sty 20, 2006 14:13
Lokalizacja: Sosnowiec

Post » Wto lis 06, 2007 22:51

W umowach muszą się znaleźć dokładne dane obu osób (w tym PESEL), żeby miały wartość prawną. W takim przypadku należy również zawrzeć klauzulę o poufności danych.

Jana

 
Posty: 32148
Od: Pt sty 03, 2003 19:59
Lokalizacja: Warszawa (Koło)

Post » Wto lis 06, 2007 23:18

Jana,co to takiego ta klauzula o poufności?
I przy okazji (sorry :oops: )pytanie: ludzie, którzy wzięli ode mnie KlariTinkę(a później zwrócili :evil: )wypełnili rubryki w książeczce zdrowia małej.Szczegółowo podali swoje dane,ona i on-zapisując całą stronę w miejscu dla pierwszego właściciela i dla drugiego również.Czy w związku z tym mam ewentualnej nowej adoptującej osobie dać tę książeczkę (są tam wpisane istotne informacje o stanie zdrowia małej) czy chronić ich prywatność i postarać się o nową?

moka1

 
Posty: 1903
Od: Nie lut 25, 2007 15:48
Lokalizacja: warszawa

Post » Wto lis 06, 2007 23:22

Bardzo pożyteczny wątek!
ObrazekObrazek

villemo5

 
Posty: 27585
Od: Sob maja 05, 2007 17:14
Lokalizacja: Brodnica

Post » Wto lis 06, 2007 23:23

Kolejna tresc umowy :)

Zobowiązuję się do:
1. Kastracji zwierzęcia zgodnie z zaleceniem jestem świadoma/y możliwości kontroli wypełnienia tego punktu umowy przez jednego z jej wolontariuszy. Orientacyjny termin zabiegu to: ............................
2. Nie wypuszczania zwierzęcia bez dozoru na tereny otwarte oraz do widocznego oznakowania go poza terenem mieszkania (obroża lub szelki z numerem telefonu i adresem opiekuna, mikrochip itp.).
3. Zapewnienia zwierzęciu bezpieczeństwa a w szczególności:
a. wyprowadzania psa na smyczy (w mieście);
b. bezpiecznego transportu zwierzęcia (klatka, smycz, szelki itp.);
c. solidnego zabezpieczenia metalową siatką okien i balkonu (dotyczy kota).
4. Zapewnienia zwierzęciu odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia, starannej opieki weterynaryjnej w razie choroby, a także regularnych szczepień ochronnych i pozostałych zabiegów profilaktycznych (zgodnie z zaleceniami mojego lekarza weterynarii).
5. Do udzielania w najdogodniejszy dla mnie sposób (list, email, telefon) informacji wolontariuszowi o przebiegu aklimatyzacji zwierzęcia do nowych warunków życia.

Oświadczam, że:
1. Poinformuję fundację o ciężkiej chorobie, śmierci lub zaginięciu powierzonego mi zwierzęcia w przeciągu 24h od zaistniałego zdarzenia.
2. Jeżeli zwierze nie spełni moich oczekiwań, zwrócę je wolontariuszowi fundacji. Nie wyrzucę go, nie oddam go do schroniska, nie powierzę go osobie trzeciej (bez konsultacji z wolontariuszem fundacji).
3. Jestem świadoma/y, że niedotrzymanie przeze mnie powyższych warunków umowy oraz inne działania niezgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 stanowią podstawę do odebrania przez wolontariusza powierzonego mi zwierzęcia.


podpis Adoptującego podpis Wolontariusza

aassiiaa

Avatar użytkownika
 
Posty: 8282
Od: Pt sty 20, 2006 14:13
Lokalizacja: Sosnowiec

Post » Wto lis 06, 2007 23:55

UMOWA ADOPCYJNA NA CZAS NIEOKREŚLONY
zawarta w dniu ..................................; r., w .............................................; pomiędzy:
...............................................................,
zamieszkałą ..............................................................., , przy ul. ..............................................................., lok......................, legitymującą się dowodem osobistym nr ..........................................., ważnym do dnia.................., nr PESEL...........................,
zwaną dalej Oddającą do adopcji,
a
...............................................................,
zamieszkałą ..............................................................., , przy ul. ..............................................................., lok......................., legitymującą się dowodem osobistym nr .........................................., ważnym do dnia.........................., nr PESEL.......................................,
zwanym dalej Adoptującą,

STRONY OŚWIADCZAJĄ

że określają niezbędne warunki do zawarcia niniejszej umowy, a w konsekwencji zgadzają się ją zawrzeć zgodnie z następującymi punktami:

§ 1.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia.......................,

§ 2.
Adoptujący przyjmuje nieodpłatnie Kota ......................................,
o umaszczeniu .........................................., w wieku ..........................; nie przeznaczonego do hodowli.

§ 3.

Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje Kota wyłącznie dla siebie, a nie dla pośredników lub innych osób.

§ 4.

1. Adoptujący oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający do zapewnienia Kotu godziwych warunków życia: utrzymywania go w czystości, wolnego od pasożytów, bez nadmiernego stresu i dręczenia, zapewnienie właściwego odżywiania stosownie do wieku i kondycji Kota, dbałości o jego zdrowie fizyczne i psychiczne.
2. Adoptujący zobowiązuje się do poddania Kota zabiegowi kastracji, od razu po osiągnięciu przez niego dojrzałości płciowej. Adoptującemu nie wolno świadomie rozmnożyć Kota ani nieświadomie dopuścić do rozmnożenia.
3. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia Kotu wszelkiej niezbędnej opieki weterynaryjnej oraz okresowych badań kontrolnych stanu zdrowia i kondycji kota.
4. Kot będzie żywiony w sposób optymalny dla jego dobrostanu i rozwoju.

§ 5.

Adoptujący przekaże Oddającemu do adopcji niezbędne informacje o Kocie, zwłaszcza w okresie jego aklimatyzacji, drogą najbardziej dogodną dla Adoptującego (poczta elektroniczna/telefon/list); szczególnie o ewentualnych problemach z ich przystosowaniem w nowym miejscu.

§ 6.

Adoptujący nie będzie wypuszczał Kota na tereny otwarte tzn. Kot będzie przebywał poza mieszkaniem wyłącznie w szelkach i na smyczy, w transporterze lub na skutecznie ogrodzonym terenie (wybieg w ogrodzie uniemożliwiający wydostanie się kota poza niego, zabezpieczony siatką balkon) oraz zabezpieczenia wszystkich niebezpiecznych miejsc, które mogłyby narazić Kota na niebezpieczeństwo lub utratę życia.

§ 7.

1. Pod żadnym warunkiem Adoptującemu nie wolno porzucić Kota, źle go traktować, oddać lub odsprzedać do sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt lub laboratoriów badawczych.
2. W przypadku złego traktowania zwierzęcia Adoptującemu grozi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.03.106.1002) a umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
3. W przypadku śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu Kota, Adoptujący powiadomi Oddającego do adopcji o zaistniałym zdarzeniu.

§ 8.

1. Oddający do adopcji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące adoptowanego Kota:
- przebyte choroby,
- informacje o leczeniu (udokumentowane książeczką zdrowia, o ile taka została założona),
- informacje o dolegliwościach i chorobach nie widocznych przy odbiorze Kota,
- informacje dotyczące ogólnego stanu psychicznego i fizycznego Kota,
2. W razie problemów z Kotem, Oddający do adopcji zobowiązuje się (w ramach swych możliwości) pomóc Adoptującemu, jeśli ten o taką pomoc poprosi.
3. Strony określają możliwość rozwiązania umowy i powrót Kota do Oddającego do adopcji, jeżeli wystąpią problemy z adaptacja Kota, lub z innych względów, z powodu których nie byłby możliwy dalszy pobyt zwierzęcia w domu Adoptującego.

§ 9.

1. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Każda ze stron oświadcza, ze zapoznała się z treścią niniejszej umowy, a także otrzymała po jednym egzemplarzu.
3. Dane osobowe zawarte w umowie nie będą rozpowszechniane ani nie zostaną wykorzystane w inny sposób przez żadną ze stron.


podpis Oddającego do adopcji
podpis Adoptującego

Jana

 
Posty: 32148
Od: Pt sty 03, 2003 19:59
Lokalizacja: Warszawa (Koło)

Post » Śro lis 07, 2007 10:04

dziekuje za wzory i podrzuce do gory, moze jeszcze ktos ma jakies uwagi ;)
Obrazek
Pirackie Trio [']:
Brucek 20.10.2001-09.04.2015 / Hrupka 20.10.2001-23.07.2016 / Rysio 20.05.2002-23.06.2018
oraz Wiórka 20.04.2016-26.11.2018

PiNeski: Pirat Lotka i Neska

Anja

Avatar użytkownika
 
Posty: 25601
Od: Śro lis 06, 2002 9:01
Lokalizacja: Warszawa Dolny MoKOTów

Post » Śro lis 07, 2007 10:33

ja posłużyłam się tym wzorem znalezionym w necie.Uzupełniłam trochę i dołączyłam instrukcje obsługi kota sporządzoną osobiście "pod konkretny dom"na podstawie rozmów przedadopcyjnych uwzgledniając szczególnie te aspekty,problemy które uważałam za najistotniejsze(odsyłacz na miau,listę karm,wetów i "pierwszą pomoc"zarówno medyczna jak i behawioralną

UMOWA ADOPCYJNA (*)

Dane osoby oddającej kota: Dane osoby adoptującej kota:
Nazwisko i imię: Nazwisko i imię:

Adres: Adres:


Tel: Tel:
Email: nattyg@interia.pl , marinella1@op.pl
Email:


Umowa dotyczy adopcji kota o tymczasowym imieniu ………………..……, płeć…………..
wiek ………………..… o umaszczeniu ………………………………………………………..
Znaki szczególne kota …………………………………………………………………………..
Po kastracji: TAK NIE

Zobowiązuję się, że:
1. Zapewnię kotu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie.
2. Zapewnię kotu staranną opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.
3. Powiadomię osobę, oddającą kota w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia.
4. W razie gdyby zwierzę nie spełniło moich oczekiwań oddam je osobie, od której je otrzymałem (nie oddam go osobom trzecim ani do schroniska, nie wyrzucę go).
5. Nie rozmnożę powierzonego mi zwierzęcia, wykastruję je zaraz po osiągnięciu dojrzałości płciowej (nie dotyczy kotów oddawanych już jako kastraty).
6. W najdogodniejszy dla mnie sposób (list, email, telefon) będę udzielać informacji osobie oddającej o przystosowaniu się kota do nowych warunków życia.
7. Zabezpieczyć, co najmniej jedno pomieszczenie (w budynkach wielokondygnacyjnych) przed wypadnięciem kota z balkonu lub okna.
Kastracja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt.


Podpis osoby oddającej kota: Podpis osoby adoptującej kota:

(*) Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

jest krótka,ale chyba treściwa.

moka1

 
Posty: 1903
Od: Nie lut 25, 2007 15:48
Lokalizacja: warszawa

Post » Śro lis 07, 2007 10:36

moka1 - a wychodzenie?

Jana

 
Posty: 32148
Od: Pt sty 03, 2003 19:59
Lokalizacja: Warszawa (Koło)

Post » Śro lis 07, 2007 11:04

A ja po lekturze wątku Bródki dodam jeszcze do umowy punkt, że adoptujący nigdy, pod żadnym pozorem nie usunie kotu pazurów. Szczerze powiem, że do tej pory uważałam to za jakieś potworne amerykańskie wynaturzenie, które u nas nikomu nie przyjdzie do głowy. A jednak. I to chyba wcale nie odosobniony przypadek. :strach:
Zanim odrobaczysz, poczytaj:
viewtopic.php?t=86719
i zanim nafaszerujesz kota metronidazolem, sprawdź, czy nie ma zwyczajnie alergii na gluten...

Nordstjerna

 
Posty: 3012
Od: Czw lip 06, 2006 20:52
Lokalizacja: Kraków ProKOCIm

Post » Śro lis 07, 2007 12:12

Jana-tak jak napisałam ,uzupełniłam ten wzór "od siebie" również w punkt o bezpieczeństwie kota ze szczegółami dotyczącymi spacerów pod nadzorem,woliery w ogrodzie,obroży(elastycznej)z adresówka itp.
Co do usuwania pazurów-niestety Nordstjerna ma rację,znam taki dom gdzie "pan domu"zgodził sie na kota pod warunkiem usunięcia tychże i bez problemu znalazł weta który to zrobił.Ja o tym nie wspominam żeby nie podpowiadać ludziom -wierze ,że procent takich zwyrodnialców jest jednak znikomy.Może naiwnie...

moka1

 
Posty: 1903
Od: Nie lut 25, 2007 15:48
Lokalizacja: warszawa

Post » Nie cze 22, 2008 12:59

Załączam wzór umowy adopcyjnej kota już wykastrowanego, wyleczonego, niewychodzącego. Może się przyda:

UMOWA ADOPCYJNA KOTA NA CZAS NIEOKREŚLONY
zawarta w dniu .... r., w ... pomiędzy ... zamieszkałą w ... przy ul. ... m. ..., legitymującą się dowodem osobistym nr ..., ważnym do dnia ... r., PESEL ..., e-mail ..., tel. ..., zwaną dalej Oddającym do adopcji,
a ...
zamieszkałą w .... przy ul. ... , legitymującą się dowodem osobistym nr .... ważnym do dnia .., PESEL....., e-mail ..., tel. ..., zwaną dalej Adoptującym.

Strony oświadczają że określają niezbędne warunki do zawarcia niniejszej umowy, a w konsekwencji zgadzają się ją zawrzeć zgodnie z następującymi punktami:
§1.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od chwili przekazania zwierzęcia, tj. od dnia ...,

§ 2.
Adoptujący przyjmuje nieodpłatnie kota o imieniu ..., o umaszczeniu ..., w wieku ok. ... w dobrym stanie zdrowia.
§ 3.
Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje zwierzę wyłącznie dla siebie, a nie dla pośredników lub innych osób.
§ 4.
1. Adoptujący oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający do zapewnienia zwierzęciu godziwych warunków życia: utrzymywania go w czystości, wolnego od pasożytów, bez nadmiernego stresu i dręczenia, zapewnienie właściwego odżywiania stosownie do wieku i kondycji zwierzęcia, dbałości o jego zdrowie fizyczne i psychiczne.
2. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia zwierzęciu wszelkiej niezbędnej opieki weterynaryjnej, okresowych badań kontrolnych stanu zdrowia i kondycji kota i szczepień oraz do żywienia w sposób optymalny dla kondycji i rozwoju zwierzęcia.
§ 5.
Adoptujący przekaże Oddającemu do adopcji niezbędne informacje o zwierzęciu, zwłaszcza w okresie jego aklimatyzacji, drogą najbardziej dogodną dla Adoptującego (poczta elektroniczna/telefon/list); szczególnie o ewentualnych problemach z przystosowaniem w nowym miejscu.
§ 6.
Adoptujący nie będzie wypuszczał zwierzęcia na tereny otwarte bez zabezpieczenia (szelki, kontener) oraz zabezpieczy co najmniej jedno pomieszczenie przed wypadnięciem kota z balkonu lub okna. (siatka), a także zabezpieczy wszystkie miejsca, które mogłyby narazić zwierzę na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia lub życia.
§ 7.
1. Pod żadnym warunkiem Adoptującemu nie wolno porzucić zwierzęcia, źle go traktować, oddać lub odsprzedać do sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt lub laboratoriów badawczych.
2. W przypadku złego traktowania zwierzęcia Adoptującemu grozi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.03.106.1002) a umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
3. W przypadku śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu zwierzęcia, Adoptujący powiadomi Oddającego do adopcji o zaistniałym zdarzeniu.
4. Wszelkie koszty związane z opieką nad adoptowanym zwierzęciem, a w szczególności koszty badań i szczepień lekarskich, zakupu karmy i przedmiotów osobistych zwierzęcia ponosi od momentu przekazania Adoptujący.
§ 8.
1. Oddający do adopcji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące adoptowanego zwierzęcia, a w szczególności:
• informacje o dolegliwościach i chorobach niewidocznych przy odbiorze zwierzęcia,
• informacje dotyczące ogólnego stanu psychicznego i fizycznego zwierzęcia.
• informacje o rodzaju pożywienia, jakim zwierzę jest karmione.
2. Oddawany do adopcji kot jest zarejestrowany w lecznicy weterynaryjnej przy ul. ... w ..., tel. ... pod imieniem „...” na nazwisko ... i tam można uzyskać informacje o jego dotychczasowym leczeniu.
3. Przekazane zwierzę było odrobaczone w dniu ... r. Zalecane jest powtarzanie odrobaczania co 6 miesięcy.
4. Zabieg kastracji kota został przeprowadzony w dniu ...r. w Klinice Weterynaryjnej przy ul. ... w ....
5. Dołącza się książeczkę zdrowia z udokumentowanym szczepieniem w dniu ... r. Data następnego szczepienia: ……………. .

Jednocześnie Oddający do adopcji informuje, że:
1. W razie problemów ze zwierzęciem zobowiązuje się (w ramach swych możliwości) pomóc Adoptującemu, jeśli ten o taką pomoc poprosi.
2. Zastrzega sobie prawo kontroli warunków bytowych i stanu zdrowia przekazanego do adopcji zwierzęcia w dowolnym czasie od dnia umowy w miejscu zamieszkania Adoptującego.
§ 9.
Strony określają możliwość rozwiązania umowy i powrót zwierzęcia do Oddającego do adopcji, jeżeli wystąpią problemy z adaptacją lub z innych względów, z powodu których nie byłby możliwy dalszy pobyt zwierzęcia w domu Adoptującego.
§ 10.
1. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Każda ze stron oświadcza, ze zapoznała się z treścią niniejszej umowy, a także otrzymała po jednym egzemplarzu.
3. Dane osobowe zawarte w umowie nie będą rozpowszechniane ani nie zostaną wykorzystane w inny sposób przez żadną ze stron.

Czytelny podpis Oddającego do adopcji Czytelny podpis Adoptującego
Kocie wiersze i KociennikObrazek
Obrazek
Bambina i Felek
Gacek[*] Mika[*] Romek[*] Ziutek[*] Mi-Norka[*] Miś Major[*] Tymoteusz[*] Miodunka[*]

Majorka

 
Posty: 1601
Od: Pt lis 29, 2002 10:06
Lokalizacja: Warszawa

Post » Pon sie 18, 2008 15:15

Być może już całkiem niedługo będę zmuszona, a raczej będę miała to szczęście oddać kota do nowego domu. Myślę że taka umowa to dobry pomysł, ale czy ma ona jakąś wartość? Jak sprawdzić czy domek przestrzega kryteriów? Czy dzwonicie do ludzi co miesiąc z pytaniem co u kotka? A nawet jeżeli tak, to jaka jest pewność, że ludzie nie oszukują i nie kłamią? A co jeżeli kotek zginie/zaginie czy umrze na jakąś chorobę bo nowy domek nie dopilnował? Jak sprawdzić, że kotek został wysterylizowany? Może głupio pytam, ale jestem zielona, a chciałabym znać praktyczną stronę adopcji. W forumowych wątkach zaś zwykle wszystko kończy się po wydaniu kotka, a potem można mieć tylko nadzieję, że domek zacznie pisać na forum :)

Elaszka

 
Posty: 684
Od: Śro mar 01, 2006 19:23

Post » Pon sie 18, 2008 15:24

Tu jest moja wersja umowy adopcyjnej, sklejona z kilku innych znalezionych :)

http://upload.miau.pl/3/125282.doc

(Mam nadzieję, że link do pobierania działa :roll: )

jak coś, mogę ją przesłać mailem: [edit]
Ostatnio edytowano Czw gru 15, 2011 23:35 przez *anika*, łącznie edytowano 1 raz
♪♫♬ ♪

*anika*

 
Posty: 13244
Od: Pon mar 28, 2005 20:15
Lokalizacja: Warszawa

[następna]Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości