MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

Wystawy i pokazy kotów. Ogłoszenia, informacje, zdjęcia

Moderatorzy: DoBo, Moderatorzy

Post » Pt sty 12, 2018 6:41 MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych - 24/25 lutego 2018, PGE NARODOWY
ELITARNY KLUB KOTA RASOWEGO
zaprasza na 43 i 44 MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH

DATA WYSTAWY: 24-25 lutego 2018 r.

MIEJSCE WYSTAWY: GALERIA PGE NARODOWY Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 WARSZAWA


DOJAZD:
TRAMWAJE - linie: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77 (przystanek Rondo Waszyngtona)
AUTOBUSY - linie: 102, 111, 117, 123, 128, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521 (przystanek Rondo Waszyngtona)
METRO - druga linia metra, (stacja METRO STADION NARODOWY)
SAMOCHÓD - przy Stadionie znajduje się parking naziemny i podziemny (na temat parkingu będzie oddzielny komunikat).


ZAPROSZENI SĘDZIOWIE:
Pani Urlika Eriksson Szwecja kat. III, IV
Pani Magdalena Kudra Polska kat. I, II, III
Pani Sabine Mosch Szwajcaria kat. I, II, III, IV
Pani Helene Reiter Niemcy kat. I, II, III, IV
Pan Cristiano Federico Sandon Włochy kat.I, II
Pan Aleksey Schukin Holandia kat. I, II, III, IV
Pan Charles Spijker Holandia kat. I, II, III, IV

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany w składzie sędziowskim.


UCZNIOWIE:
Pani Małgorzata Pruś (PL) – kat. II
Pan Vassilios Dimakos (GR) – kat. III i IV


SZEF STEWARDÓW:
Pani Ilona Senderek-Wójcik

Chętnych do pracy w charakterze stewarda prosimy o zgłaszanie się do szefa stewardów - ilo.sencik@gmail.com


TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
Do 11 lutego 2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.


Uwaga: po terminie 11 lutego 2018 r. nie ma możliwości:
· wycofania kota z wystawy,
· zamiany kota w katalogu.


ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia kotów przyjmowane są:
· on-line http://ekkr.miau.pl/
· w wyjątkowych sytuacjach na e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu wystawcy zgłaszający kota przez e-mail powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło).

· Zgłoszenie kota on-line lub przesłanie zgłoszenia e-mailem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie i publikację danych osobowych przez organizatora wystawy - Elitarny Klub Kota Rasowego zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. Nr 133, poz.883). Dane osobowe zostaną opublikowane w katalogu wystawy.


SEKTORY WYSTAWOWE
· Klatki dla zgłoszonych kotów przygotowane będą w sektorach.
· Wystawcy sami dokonują wyboru sektora i klatki/klatek zgodnie z liczbą zgłoszonych kotów. Przypominamy, że na każdego kota przysługuje pojedyncza klatka o wymiarach 60x55x65 chyba, że została dokonana dopłata za podwójną klatkę.
· Obowiązkiem wystawcy, jest zawieszenie na klatce numeru katalogowego kota/kotów (numery katalogowe z zawieszkami znajdować się będą w kopertach z dokumentami wystawy).


OCENA KOTÓW
· Kot podczas oceny prezentowany jest przez właściciela.
· Nie będą uwzględniane sugestie właścicieli co do wyboru sędziego (w przypadku kiedy kot był już oceniany w danej klasie przez danego sędziego i uzyskał już od niego certyfikat, właściciel zwraca się do sędziego o kontrasygnatę innego, uprawionego sędziego).


ZMIANA KLASY:
Przypominamy, że „W przypadku zmiany klasy w czasie wystawy, istnieje obowiązek przedstawienia w sekretariacie wystawy oryginałów dyplomów i kart ocen uprawniających do zmiany klasy”.


OPŁATY ZA WYSTAWĘ:
Wpłaty za wystawę można dokonać bez prowizji kartą VISA, MasterCard, Maestro oraz szybkim przelewem elektronicznym za pośrednictwem PAYU podczas dokonywania rejestracji kota na wystawę lub tradycyjnym przelewem na konto EKKR do dnia 12 lutego 2018 r.
IDEA BANK nr rachunku: 37 1950 0001 2006 3464 6187 0002
W tytule należy wpisać imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota
Opłata dodatkowa za wpłatę na wystawie: 50zł

UWAGA: Wszystkie koty ujęte w katalogu podlegają opłacie wystawowej, nawet w przypadku absencji (art. 1.15 Regulaminu wystawowego FIFe).


CZŁONKOWIE FPL I INNYCH FEDERACJI

Klasa / 1 dzień / 2 dni
Kot (klasa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,) / 100 PLN / 170 PLN
Kot domowy, gość wystawy, weteran (klasa 14,15 i 17) / 70 PLN / 110 PLN
Miot (min. 3 kociaki - klasa 16) / 150 PLN / 250 PLN
Dopłata za podwójną klatkę / 50 PLN / 100 PLN
Ustalenie koloru (kl.13b) / 50 PLN


OPŁATY ZA WYSTAWĘ DLA CZŁONKÓW EKKR

Klasa / 1 dzień / 2 dni
Kot (klasa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,) / 80 PLN / 150 PLN
Kot domowy, gość wystawy, weteran (klasa 14, 15 i 17) / 60 / 100
Miot (min. 3 kociaki - klasa 16) / 150 / 250
Dopłata za podwójną klatkę / 50 PLN / 100 PLN
Ustalenie koloru (kl.13b) / 0

ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW EKKR OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY DOKONANIU WPŁATY W TERMINIE (do 12 lutego 2018 r.) I MAJĄCYCH OPŁACONE SKŁADKI ZA I KWARTAŁ 2018 R.


ZASADY UCZESTNICTWA W WYSTAWIE
· Na wystawie obowiązuje Regulamin wystawowy FIFe oraz przepisy Federacji Felis Polonia.
· Na terenie wystawy mogą przebywać tylko koty, które ukończyły 4 miesiące życia (Reg. wystawowy FIFe 3.3), są umieszczone w katalogu (Reg. wystawowy FIFe 1.15b) i przeszły pozytywnie kontrolę weterynaryjną.
· Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot zostanie już oceniony).
· Na wystawę przyjmowane są koty domowe tylko wykastrowane z odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia lub paszporcie.
· Decyzja sędziów jest ostateczna i niepodważalna. (Reg. wystawowy FIFe 6.13).
· Ocena kota odbywa się tylko w wyznaczonym czasie.
· Przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych, udekorowanych klatkach pod opieką Wystawcy, aż do jej oficjalnego zakończenia. (Reg. wystawowy FIFe 1.15 c).
· Koty zostają umieszczone w ponumerowanych klatkach. Zmiana numeru klatki lub przeniesienie kota do innej klatki spowoduje wycofanie kota z wystawy. (Reg. wystawowy FIFe 3.7).
· Zabrania się - pod karą wykluczenia z wystawy - zamykać klatki z użyciem kłódek (Reg. wystawowy FIFe 3.7).
· Dla każdego kota zgłoszonego na wystawę przysługuje klatka o wymiarach ok. 60x55x65, dla miotu przysługuje podwójna klatka o wymiarach ok. 120x60x65. Klatki nie mają pełnego dna tylko siatkę.
· Dyplomy będą wydawane w sobotę o godz.17.30 w niedzielę o 17.00. Do odebrania dyplomu niezbędny jest identyfikator z numerem kota, który otrzymają Państwo podczas rejestracji.


WYSTAWCOM ZAPEWNIAMY:
· krzesła,
· profesjonalną opiekę medyczną
· katering


PROGRAM WYSTAWY
SOBOTA / NIEDZIELA
7.30 - 9.00 / Rejestracja i kontrola weterynaryjna / 8.00 - 9.00
9.00 - 9.15 / Ustalenie i korekta koloru / 9.00 - 9.15
9.30 / Otwarcie wystawy / 9.30
9.30 - 14.30 / Oceny kotów / 9.30-14.30
16.30 - 18.30 / Oddzielny BEST IN SHOW kociąt 4 – 7 / BEST IN SHOW / 16.00 – 17.30
ok. 18.30 / Zamknięcie wystawy / ok. 17.30

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie wystawy.


BEST IN SHOW
W sobotę (24lutego) planowany jest oddzielny BIS kociąt 4 – 7 (zostanie przyznany tytuł BOB I kittten 4 - 7)
(wyboru dokonają wszyscy sędziowie allbreed)
BIS kociąt 4 – 7 zostanie przeprowadzony w przypadku, kiedy na wystawę zostaną zgłoszone kocięta z wszystkich kategorii. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, odbędzie się SPECIAL SHOW kociąt 4 – 7.WARUNKI WETERYNARYJNE:
· Koty uczestniczące w wystawie muszą być zachipowane (dotyczy także miotów), zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
· Wystawca musi posiadać dla każdego kota książeczkę zdrowia lub paszport.
· Wystawca musi posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające, że na 3 dni przed wystawą kot nie zdradzał klinicznych objawów chorób zakaźnych i pasożytniczych.
· Obowiązkowe są szczepienia przeciwko katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą.
· Od wystawców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagane szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.
· Szczepienie przeciwko wściekliźnie wymagane jest wyłącznie od kotów pochodzących z innych krajów UE niż Polska i krajów trzecich.
· Koty białe, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu. Obowiązuje test Bayera. (Reg. wystawowy FIFe 3.5).
· Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazurki. (Reg. wystawowy FIFe 3.4).
Jeśli w trakcie przyjmowania kota na wystawę, bądź w trakcie wystawy, lekarz weterynarii stwierdzi objawy chorobowe u kota, taki kot razem z innymi kotami należącymi do danego wystawcy, zostaje natychmiast usunięty z hali wystawowej. (Reg. wystawowy FIFe 3.8)


HOTELE:
IBIS BUDGET Warszawa Centrum (w pobliżu Stadionu Narodowego)
ul. Zagórna 1 Warszawa h6401@accor.com

IBIS (w pobliżu Stadionu Narodowego)
ul. Ostrobramska 36 Warszawa e-mail: H3129@accor.com


STOISKA HANDLOWE:
Chętnych do wystawienia stoiska handlowego lub promocyjnego, prosimy o zgłaszanie się do Pawła Filewskiego na e-mail: klub.ekkr@gmail.com / Tel. 783 306 595

Pytania w sprawie wystawy: klub.ekkr@gmail.com
Tel. , 783 306 595, 535 225 103
Obrazek

CZANKRA

 
Posty: 2067
Od: Pt sty 13, 2006 0:36
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki k/Warszawy

Post » Pt lut 02, 2018 21:28 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

Dwa dni temu zgłosilam koty, ale nie mam potwierdzenia. Tutaj tez jest cisza .....
Obrazek

ADOELLE*PL

 
Posty: 89
Od: Wto sie 03, 2010 14:55
Lokalizacja: Rybnik

Post » Pt lut 02, 2018 23:14 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

literówka w adresie e-mail
Obrazek

lrafal

Avatar użytkownika
 
Posty: 8170
Od: Czw sty 31, 2002 15:24
Lokalizacja: JO82IM

Post » Pon lut 12, 2018 22:38 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

Mam takie pytanie: czy w BISie 4-7 mies. biorą udział wszystkie kocięta zgłoszone jako miot?

Perfect

 
Posty: 3
Od: Sob wrz 01, 2012 16:06

Post » Wto lut 13, 2018 14:23 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

w tym celu musisz je zgłosić osobno w klasie 12 a miot idzie jako całość
Obrazek

lrafal

Avatar użytkownika
 
Posty: 8170
Od: Czw sty 31, 2002 15:24
Lokalizacja: JO82IM

Post » Śro lut 14, 2018 9:35 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

Możemy prosić o ilość zgłoszonych kotów i podział na rasy ? :D

Tona

Avatar użytkownika
 
Posty: 114
Od: Pon wrz 14, 2009 16:23
Lokalizacja: Wrocław

Post » Śro lut 14, 2018 10:45 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

Tona pisze:Możemy prosić o ilość zgłoszonych kotów i podział na rasy ? :DZgłoszenia są przedłużone. Na FB była informacja. Musimy czekać.
bo los tak naprawdę często się uśmiecha, trzeba tylko ten uśmiech dostrzec i na niego odpowiedzieć

Enya

Avatar użytkownika
 
Posty: 1355
Od: Czw paź 23, 2003 12:30

Post » Śro lut 14, 2018 11:11 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

:ok: No to czekamy.

Tona

Avatar użytkownika
 
Posty: 114
Od: Pon wrz 14, 2009 16:23
Lokalizacja: Wrocław

Post » Pon lut 19, 2018 2:13 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ZGŁOSZONYCH KOTÓW

Uprzejmie informujemy, że na wystawę zostało zgłoszonych 330 kotów, tym:

EXO – 12,
PER – 7,
RAG – 41,
MCO – 47,
NEM – 10,
NFO – 28,
SIB – 8,
BEN – 15,
BLH – 1,
BSH – 75,
BUR – 7,
MAU – 1,
OCI – 2,
SIN – 2,
ABY – 6,
BAL – 1,
CRX – 17,
DRX – 23,
OSH – 1,
RUS – 10,
SOM – 3,
SPH – 5,
HCL – 3,
HCS – 4,
XSH – 1.
Obrazek

CZANKRA

 
Posty: 2067
Od: Pt sty 13, 2006 0:36
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki k/Warszawy

Post » Pon lut 19, 2018 7:09 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

Informacja podana przez klub na FB trochę się różni :

" ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH KOTÓW

EXO – 4, PER – 2, RAG – 41, SBI – 2, MCO – 53, NEM – 15, NFO – 21, SIB – 9, BEN – 9, BSH – 57, BUR – 9, MAU – 2, OCI – 2, ABY – 5, BAL – 1, CRX – 17, DRX – 8. OSH – 2, PEB – 1, RUS – 11, SOM – 2, SPH – 10, HCL – 1, HCS - 1 "

Siasia

 
Posty: 941
Od: Czw lip 27, 2006 16:37
Lokalizacja: Olsztyn

Post » Pon lut 19, 2018 11:42 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

CZANKRA pisze:ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ZGŁOSZONYCH KOTÓW

Uprzejmie informujemy, że na wystawę zostało zgłoszonych 330 kotów, tym:

EXO – 12,
PER – 7,
RAG – 41,
MCO – 47,
NEM – 10,
NFO – 28,
SIB – 8,
BEN – 15,
BLH – 1,
BSH – 75,
BUR – 7,
MAU – 1,
OCI – 2,
SIN – 2,
ABY – 6,
BAL – 1,
CRX – 17,
DRX – 23,
OSH – 1,
RUS – 10,
SOM – 3,
SPH – 5,
HCL – 3,
HCS – 4,
XSH – 1.


Skoro tyle kotów to jest zmiana składu sędziowskiego ? Ktoś doszedł ? I jak to się ma do informacji na FB?
bo los tak naprawdę często się uśmiecha, trzeba tylko ten uśmiech dostrzec i na niego odpowiedzieć

Enya

Avatar użytkownika
 
Posty: 1355
Od: Czw paź 23, 2003 12:30

Post » Pon lut 19, 2018 12:08 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

zestawienie ilościowe przesłane przez Czankre dotyczy chyba wystawy z 02/03 grudnia... dokładnie takie zestawienie publikowane było przez EKKR na FB w tamtym czasie.

Katarzyna F.

 
Posty: 1
Od: Pon lut 19, 2018 12:03

Post » Pon lut 19, 2018 14:29 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

Tak sorry cos mi się zle wstawilo :)
Obrazek

CZANKRA

 
Posty: 2067
Od: Pt sty 13, 2006 0:36
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki k/Warszawy

Post » Pon lut 19, 2018 19:37 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

czyli to zestawienie z FB jest poprawne ?

agga80

Avatar użytkownika
 
Posty: 229
Od: Czw mar 12, 2015 13:09

Post » Pon lut 19, 2018 19:38 Re: MWKR - 24/25 lutego 2018 - EKKR / FPL / FIFe

285 jest razem, nie wiem co na FB jest

EXO - 4
PER - 2
RAG - 41
SBI - 2
MCO - 53
NEM - 15
NFO - 21
SIB - 9
BEN - 9
BSH - 57
BUR - 9
MAU - 2
OCI - 2
ABY - 5
BAL - 1
CRX - 17
DRX - 8
OSH - 2
PEB - 1
RUS - 11
SOM - 2
SPH - 10
HCL - 1
HCS - 1
------------------
Razem: 285
Obrazek

lrafal

Avatar użytkownika
 
Posty: 8170
Od: Czw sty 31, 2002 15:24
Lokalizacja: JO82IM

[następna]Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości